Bình nước giữ nhiệt Zefal

  • :2076
  • 250.000 VNĐ
  • Không có mùi
  • Giữ nhiệt trong vòng 2:30
  • 6 Màu
  • Nhiệt độ tối đa : 800C - 1760F max
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe