Bình ZEFAL CO2

  • :2481
  • 60.000 VNĐ
  • Là bình bơm CO2 tiện dụng
  • Sử dụng để bơm xe trong tình huống khẩn cấp.
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe