BỘ VÁ ZEFAL UNIVERSAL

  • :2168
  • 70.000 VNĐ
  • Bộ sửa chữa này có 6 miếng vá, 1 chai keo và 1 miếng chà nhám.
  • Sử dụng đơn giản, nhanh chóng dễ dính.
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe