BỘ VÁ ZEFAL UNIVERSAL Plus

  • :1464
  • 80.000 VNĐ
  • Bộ sửa chữa này có 8 miếng vá
  • Sử dụng đơn giản, nhanh chóng dễ dính.
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe