BRI-12W

 • :2215
 • 690.000 VNĐ
Gồm 12 chức năng:
 • Tốc độ hiện tại (km/h)
 • Tốc độ trung bình (km/h)
 • Tốc độ tối đa (km/h)
 • Tốc độ tối thiểu (km/h)
 • Đoạn đường đi (km)
 • Đo hành trình chuyến đi (km)
 • Thời gian chạy (giờ:phút:giây)
 • Tổng thời gian chạy(giờ:phút:giây)
 • Vận tốc người dẫn tốc độ
 • Tự động chuyển đổi sau 5 giây
 • 12/24 giờ đồng hồ
 • Số Calory tiêu thụ (Kcal)
 • Tổng số Calory tiêu thụ (Kcal)
 • Facebook
 • Twinter
 • Youtobe