BRI-8

 • :2154
 • 350.000 VNĐ
Gồm 8 chức năng:
 • Tốc độ hiện tại (km/h)
 • Tốc độ trung bình (km/h)
 • Tốc độ tối đa (km/h)
 • Thời gian chạy (giờ:phút:giây)
 • Đoạn đường đi (km)
 • Đo hành trình chuyến đi (km)
 • Đồng hồ thời gian 12/24
 • Tự động thay đổi sau 5s
 
 • Facebook
 • Twinter
 • Youtobe