CT-20

  • :1051
  • 299.000 VNĐ
Bao gồm 21 chức năng:

1  -   Chế độ chương trình bảo trì
 
2   -  Tốc độ hiện tại (0-99.9 km/m mỗi giờ)
3   -  
Tốc độ trung bình (0-99.9 km/m mỗi giờ)
4   -  Tốc độ tối đa (0-99.9 km/m mỗi giờ)
5   -  So sánh tốc độ(+/-)
6   -  Khuynh hướng tốc độ 

7   -  Thời gian đã đi (lên đến 9h:59:59)
8   -  Hiển thị thời gian (12h/24h)
9   -  Quãng đường đã đi (0-999.99km/m)
10 -  Hiển thị  met kế
11 -  Ghi nhớ met kế
12 -  Tự động hiển thị các thông số
13 -  Đo nhiệt độ
14 -  Chọn hiển thị 
°C / °F
15 -  Ghi nhớ nhiệt độ cao nhất/thấp nhất
16 -  Chọn hiển thị Km / M
17 -  Bấm giờ
18 -  Chất béo tiêu hao
19 -  Năng lượng tiêu hao
20 -  Tự động tắt mở
21 -  Đèn nền
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe