CT-20W

 • :551
 • 499.000 VNĐ
Bao gồm 21 chức năng:

1  -   Chế độ chương trình bảo trì
  
2   -  Tốc độ hiện tại (0-99.9 km/m mỗi giờ)
3   -  
Tốc độ trung bình (0-99.9 km/m mỗi giờ)
4   -  Tốc độ tối đa (0-99.9 km/m mỗi giờ)
5   -  So sánh tốc độ (+/-)
6   -  Khuynh hướng tốc độ
7   -  Thời gian đã đi (lên đến 9h:59:59)
8   -  Hiển thị thời gian (12h/24h)
9   -  Quãng đường đã đi (0-999.99km/m)
10 -  Hiển thị  met kế
11 -  Ghi nhớ met kế
12 -  Tự động hiển thị các thông số
13 -  Đo nhiệt độ
14 -  Chọn hiển thị
°C / °F
15 -  Ghi nhớ nhiệt độ cao nhất/thấp nhất
16 -  Chọn hiển thị Km / M
17 -  Bấm giờ
18 -  Chất béo tiêu hao
19 -  Năng lượng tiêu hao
20 -  Tự động tắt mở
21 -  Đèn nền
 • CT-20

  CT-20

  Đồng hồ đo tốc độ CHEETAH  dây (hàng chính hãng)
  299,000 VND
 • EON-11W

  EON-11W

  Đồng hồ đo tốc độ Echowell không dây(hàng chính hãng)
  750,000 VND
 • BRI-12W

  BRI-12W

  Đồng hồ đo tốc độ Echowell không dây (hàng chính hãng)
  690,000 VND
 • BRI-9W

  BRI-9W

  Đồng hồ đo tốc độ Echowell không dây (hàng chính hãng)
  590,000 VND
 • Facebook
 • Twinter
 • Youtobe