EON-11W

 • :2359
 • 750.000 VNĐ
Gồm 11 các chức năng
 • Tốc độ hiện tại
 • Tốc độ tối đa
 • Tốc độ trung bình
 • Đo hành trình chuyến đi
 • Đo đoạn đường đi
 • Thời gian lái xe
 • Vận tốc người dẫn tốc độ
 • Nhiệt độ
 • Đồng hồ 12 / 24H
 • Tự chuyển đổi màn hình sau 5 giây
 • Đèn sau EL
 • Facebook
 • Twinter
 • Youtobe