Nhớt ZEFAL PRO LUBE

  • :2689
  • 169.000 VNĐ
  • Nhớt có tác dụng lâu dài cho mọi điều kiện thời tiết
  • Bảo vệ tuyệt vời , chống mài mòn rỉ sét , và quá trình oxi hóa
  • Pro Lube được tạo nên từ este tổng hợp
  • Sản phẩm có thể phân hủy sinh học hoàn toàn.
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe