Phụ tùng

 Phụ tùng

Bộ giò dĩa Nhôm 5 chấu

Bộ giò dĩa Fixed Gear 5 chấu
200,000 VND

Cốt Yên Chống trầy

Cốt yên Nhôm-  Chống trầy
105,000 VND

Ghi đông chữ U (Fixed gear)

Ghi đông Fixed gear chữ U
100,000 VND

Ghi đông sừng Trâu

Nhôm- đen mờ
110,000 VND

Vỏ xe Deli S-151 27x 1-3/8

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
70,000 VND

Vỏ xe Deli S-194 700 x 20C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
80,000 VND

Vỏ xe Deli S-199 20 x 1.95

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
100,000 VND

Vỏ xe Deli S-601 700 x 25C

Sản phẩm chính hãng Deli-Tire của Indonesia.

Vỏ xe Deli S-601 700x23C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.

Vỏ xe Deli S-601 700x28C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia

Vỏ xe Deli S-611 26 x 1.5

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia. 
149,000 VND

Vỏ xe DELI S195 700 x 23C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
100,000 VND

Vỏ xe DELI S601 27.5x1.75

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
175,000 VND

Vỏ xe DELI S603 700 x 28C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
110,000 VND

Vỏ xe Deli SA-207 24 X 1.75

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
120,000 VND

Vỏ xe Deli SA-214 26x1-3/8

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
199,000 VND

Vỏ xe Deli SA-228 26x1.75

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
149,000 VND

Vỏ xe Deli SA-230 700 x 35C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
99,000 VND

Vỏ xe Deli SA-235 26x1.15

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
89,000 VND

Vỏ xe DELI SA-249 700 x 23C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
80,000 VND

Vỏ xe DELI SA205 700x23C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
110,000 VND

Vỏ xe DELI SA230 700x32/40

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
150,000 VND

Vỏ xe đạp Deli Tire SA-206 14 x 1.75 / 2.125

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
70,000 VND

Vỏ xe đạp Deli Tire SA-236 26x1.95

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.

Vỏ xe sọc màu DELI SA205 700 x 23C

Sản phẩm chính hãng Deli-tire của Indonesia.
120,000 VND

Vỏ xe xếp Deli SA-255 26 x 2.10C

Sản phẩm chính hãng Deli tire của Indonesia
299,000 VND

Vỏ xếp ARAMID SPEEDER 200x23C

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
299,000 VND

Yên Nhật

Nhiều họa tiết bắt mắt
190,000 VND
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe