Phụ tùng

 Phụ tùng

Bộ giò dĩa Nhôm 5 chấu

Bộ giò dĩa Fixed Gear 5 chấu
200,000 VND

Cốt Yên Chống trầy

Cốt yên Nhôm-  Chống trầy
105,000 VND

Ghi đông chữ U (Fixed gear)

Ghi đông Fixed gear chữ U
100,000 VND

Ghi đông sừng Trâu

Nhôm- đen mờ
110,000 VND

Vỏ xe Deli S-151

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
27 x  1-3/8
70,000 VND

Vỏ xe Deli S-194

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
700 x 20C
80,000 VND

Vỏ xe Deli S-199

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
20 x 1.95
100,000 VND

Vỏ xe Deli S-611

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
26 x 1.5
149,000 VND

Vỏ xe DELI S195

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
 700 x 23C
100,000 VND

Vỏ xe DELI S601

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia
700x23c
80,000 VND

Vỏ xe DELI S601

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
 27.5 x 1.75
175,000 VND

Vỏ xe DELI S603

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
700 x 28C
110,000 VND

Vỏ xe Deli SA-207

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
24 X 1.75
120,000 VND

Vỏ xe Deli SA-214

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
26 x 1-3/8
70,000 VND

Vỏ xe Deli SA-228

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
26 x 1.75
149,000 VND

Vỏ xe Deli SA-235

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
26 x 1.15
89,000 VND

Vỏ xe DELI SA-249

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
700 x 23C
80,000 VND

Vỏ xe DELI SA205

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia
700 x 23C
110,000 VND

Vỏ xe DELI SA230

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
700 x 32/40
150,000 VND

Vỏ xe đạp Deli Tire SA-206

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
14 x 1.75 / 2.125
70,000 VND

Vỏ xe sọc màu DELI SA205

Sản phẩm chính hãng Deli tire của Indonesia
700 x 23C
120,000 VND

Vỏ xe xếp Deli SA-255

Sản phẩm chính hãng Deli tire của Indonesia
26 x 2.10C
299,000 VND

Vỏ xếp ARAMID SPEEDER

Sản phẩm chính hãng Deli tire của Indonesia
700 x 23C
299,000 VND

Vỏ xếp DELI SA205-BK

Sản phẩm chính hãng Deli Tire của Indonesia.
700 x 23C
200,000 VND

Yên Nhật

Nhiều họa tiết bắt mắt
190,000 VND
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe