Ruột xe DELI TIRE 26x1.5/2.0 FV 43mm

  • :2339
  • 60.000 VNĐ
  • Dùng cho bánh xe 26" có độ rộng từ 1.5 đến 2.0
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe