Ruột xe DELI TIRE 27.5x1.75-2.125 AV 48mm

  • :2060
  • 80.000 VNĐ
  • Dùng cho bánh xe đạp bánh 27.5" chiều rộng từ 1.75" đến 2.125"
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe