Ruột xe DELI TIRE 700x19/23 AV 60mm

  • :2161
  • 65.000 VNĐ
Dùng cho xe đạp, bánh 700c, chiều rộng từ 19 đến 23
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe