Ruột xe DELI TIRE 700x19/23 FV 80mm

  • :2217
  • 80.000 VNĐ
  • Dụng cho xe đạp bánh 700C, chiều rộng từ 19 đến 23
  • Facebook
  • Twinter
  • Youtobe